top of page

KJØPSVILKÅR

 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av periode- og klippekort til kunder over internett.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle med kort/kreditt på www.byo.no må du ha fylt 18 år.

Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Fysisk leveranse av våre tjenester skjer i våre lokaler på Grønnegata 10, Oslo 0350.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

 

Bikram Yoga Oslo AS er registrert i Brønnøysund-registrene (Bikram Yoga Oslo A/S)

Org.nr.: NO 994 909 002.

Adresse: Grønnegata 10, Oslo 0350

Telefon: 22 69 55 55

Epost: info@byo.no og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

På bakgrunn av denne avtalen er kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår datamaskin.

 

Bikram Yoga Oslo AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

 

Alle priser er inkludert mva der det er relevant. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) eller fra din ”konto” som kan opprettes gjennom vår hjemmeside. Kjøpesummen belastes kortet ved bestilling idet du trykker på «Fullfør handelen»

Kredittkort-opplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side.

 

Bikram Yoga Oslo AS er ansvarlig for alle transaksjoner som gjennomføres på nettsiden.

 

Levering av tjenestene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Dersom leveringen av tjenestene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller at kjøpet heves. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Bikram Yoga Oslo A/S vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

 

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av varer dersom de er kjøpt via nett. Angrerettloven gir deg en frist på 14 dager fra kjøpsdato til å angre et kjøp.

Dette gjelder kun kjøp av fysiske varer, og gjelder ikke ved kjøp av medlemskap og kort til våre kurs og workshops.

Frysing av kort ved sykdom, skade eller graviditet. (Gjelder ikke introkort)

Ved sykdom lengre enn 10 dager, skade eller graviditet kan medlemskap fryses ved framvisning av legeerklæring. Erklæringen skal ikke være mer enn 30 dager gammel. Kortet kan fryses fra to uker opp til maksimum ett år. Kortet fryses fra den dato som vises på legeerklæringen.

 

Administrasjonsgebyr for frysing av medlemskap er 250,- og betales når kortet skal fryses.

Ved alvorlig eller langvarig sykdom, skade  lengre enn 10 dager, skade eller graviditet kan medlemskap fryses ved framvisning av legeerklæring. Erklæringen skal ikke være mer enn 30 dager gammel.

 

Kortet kan fryses fra to uker opp til maksimum ett år. Kortet fryses fra den dato som vises på legeerklæringen.

Personvern og sikkerhet

Dine personlige opplysninger er i sikkerhet hos oss. Kun våre ansatte har tilgang til denne informasjonen og skal holde denne konfidensiell. Bikram Yoga Oslo vil aldri selge , leie ut, bytte eller dele din personlig informasjon til andre personer, firma eller organisasjoner.

Endring av timeplan og priser

Bikram Yoga Oslo forbeholder seg retten til å endre timeplan og priser i forbindelse med årstider,  ferier og høytider, etterspørsel og tilgang til sertifiserte yogalærere.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Vilkår og betingelser medlemskort:

  • Alle medlemskort er personlige, og aktiveres ved kjøpstidspunkt.

  • Klippekort med 10 klipp har 6 måneders varighet.

  • Klippekort med 30 klipp har 12 måneders varighet.

  • Klippekort med 50 klipp har 15 måneders varighet, og kan deles med familiemedlemmer registrert av Bikram Yoga Oslo.

 

Medlemskort kan kun fryses ved graviditet eller fremvisning av legeattest.

 

Betalingsvilkår Avtalegiro:

  • Avtalegiro løper med en varighet på minimum 12 måneder.

  • Betaling belastes den 1. hver måned fra betalingskortet du oppga ved avtaleinngåelse.

  • For å fryse betaling, ved graviditet eller fremvisning av legeattest, trenger vi 1 måned varsel.

  • Oppsigelse av årsabonnement må gis i løpet av avtalens 11. måned.

bottom of page